Vad letar du efter?

Brottmål

Offentlig försvarare
, Målsägandebiträde & Särskild företrädare för barn.

Familjerättt

Äktenskapsskillnader, vårdnads-, boende- och umgängestvister, äktenskapsförord, bodelningsavtal, framtidsfullmakter m.m.

Socialrätt

Advokatbyrån åtar sig framförallt uppdrag som offentligt biträde för vårdnadshavare eller barn och ungdomar i ärenden enligt LVU, dvs i frågor rörande tvångsomhändertaganden av barn i förvaltningsdomstolarna.

Arvsrätt

Testamente m.m.

Fastighetsrätt

Köp, fel i fastighet m.m.

Affärsjuridik

Avtal, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, m.m.

Tvistelösning

Civilrättsliga tvister om fordringar m.m.

Migrationsrätt

Advokatbyrån åtar sig huvudsakligen uppdrag som offentligt biträde i ärenden som gäller asylrätt, men kan även som ombud företräda dig i ärenden som rör migration.

advokatbyrå
Telefon

0451-145 95

E-post

advokat@sjostrompartners.se

Adress:

Frykholmsgatan 5, 281 31 Hässleholm

VÄXJÖ
Telefon

0470-74 00 47

E-post

advokat@sjostrompartners.se

Adress:

Kungsgatan 13 B, 352 31 Växjö

Advokat