Medarbetare

Medarbetare

VÅRA MEDARBETARE

Advokat Rickard Sjöström

Förutom en juris kandidatexamen vid Lunds universitet har Rickard Sjöström en högskoleexamen i beteendevetenskap med inriktning rättspsykologi och han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. Rickard Sjöström började arbeta på advokatbyrån direkt efter studierna och har mångårig erfarenhet av att arbeta med rättprocesser som advokat och företräder både företag och privatpersoner. Han åtar sig framförallt uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde i brottmål, ombud i tvistemål och familjerättsliga mål samt offentligt biträde i mål som gäller vård enligt LVU.

Advokat Patrik Holgersson

Efter juris kandidatexamen vid Lunds universitet och tingsmeritering har Patrik Holgersson tjänstgjort som domare i tingsrätt och hovrätt samt som åklagare. Han är numera istället verksam som advokat och åtar sig framförallt uppdrag som offentlig försvarare eller målsägandebiträde i brottmål, ombud i familjerättsliga mål samt offentligt biträde i mål som gäller vård enligt LVU. Patrik Holgersson har, genom sin yrkesbakgrund, en mångårig och omfattande erfarenhet av att arbeta med rättsprocesser. Han är ledamot av Sveriges advokatsamfund. 

Assistent Annelie Persson

Jag är den Ni först kommer i kontakt med eftersom det är jag som svarar i växeln när Ni ringer. Mig kan Ni alltid nå på kontorstid och lämna ett meddelande till Er advokat om de är upptaga så ser jag till att de får Ert besked snarast möjligt. Jag sköter det praktiska på byrån såsom bokningar av möten, förhandlingar, förhör, inköp. Jag handhar även den löpande ekonomin såsom fakturering och sitter även med på vissa möten då det krävs. Jag har tystnadsplikt. Anställd på byrån sedan år 2004, Ni är varmt välkomna att ringa.

advokatbyrå
Telefon

0451-145 95

E-post

advokat@sjostrompartners.se

Adress:

Frykholmsgatan 5, 281 31 Hässleholm

VÄXJÖ
Telefon

0470-74 00 47

E-post

advokat@sjostrompartners.se

Adress:

Kungsgatan 13 B, 352 31 Växjö

Advokat