Kostnader

Kostnaden för vårt arbete kan Du ofta få hjälp med genom försäkring eller rättshjälp.

Genom hemförsäkringen har Du vanligtvis ett rättsskydd som hjälper Dig med kostnaderna. Om hemförsäkringen inte täcker detta, är det möjligt att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten.

I ärenden enligt LVU, dvs i frågor rörande tvångsomhändertaganden av barn, utser domstolarna offentliga biträden för parterna. Kostnaderna för ett offentligt biträde bekostas i dessa fall av staten. 

Om Du är misstänkt för allvarligare brott utses en offentlig försvarare av domstol och i vissa fall utser domstolen ett målsägandebiträde för brottsoffret. Detta sker på begäran av åklagaren, den misstänkte eller brottsoffret. Vi hjälper Dig gärna med detta. I många fall betalar staten denna kostnad. 

Vi hjälper Dig gärna med att begära offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Du kan annars själv meddela polisen om du önskar offentlig försvarare eller målsägandebiträde. En sådan begäran kan exempelvis göras i samband med att Du kallas till polisförhör eller själv gör en anmälan om att du utsatts för brott. Du har samtidigt också möjlighet att ange om du önskar att någon viss person ska utses till uppdraget som offentlig försvarare eller målsägandebiträde för Din räkning.

Kontakta oss så upplyser vi Dig vidare om möjligheterna att få hjälp med kostnaderna som uppstår när Du söker juridisk hjälp.

advokatbyrå
Telefon

0451-145 95

E-post

advokat@sjostrompartners.se

Adress:

Frykholmsgatan 5, 281 31 Hässleholm

VÄXJÖ
Telefon

0470-74 00 47

E-post

advokat@sjostrompartners.se

Adress:

Kungsgatan 13 B, 352 31 Växjö

Advokat